Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

Multi
Rozłączeni — lecz jedno o drugim pamięta
— Słowacki
Reposted fromplotzlich plotzlich
Multi
3702 9e42
Reposted fromhormeza hormeza
Sponsored post
feedback2020-admin
Multi
3222 89d1
Reposted fromhormeza hormeza
4090 353d 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Multi
Tylko my, to dziś mniej niż nas dwoje
Stoję tutaj sam i mówię sobie: tylko Ty
Nie będę ukrywał, że o przyszłość się boję
I pytam Ciebie "co jest" i mówię sobie: tylko Ty
— Bonson x Buka x Koty Katz "Tylko Ty" (SzUsty Blend)
Reposted fromxalchemic xalchemic
One day you’ll wake up at 11:30 AM on a Sunday with the love of your life and you’ll make some coffee and pancakes and it’ll all be alright.
— just a friendly reminder to keep going ( via megan-hansenn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
Multi
Zawsze pragnę najbardziej tego, co okazuje się dla mnie najgorsze.
— zdecydowanie.
Reposted fromcountingme countingme
Multi
4275 c69d 500
Reposted fromkatjusza katjusza
Multi
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba
Multi
Mówią, że jeżeli kochasz już kogoś to pozwól mu odejść
A co jeśli wróci i zniszczy Ci duszę i głowę na nowo?
— VNM
Reposted fromsorrisoartificiale sorrisoartificiale
Multi
7656 0fe1
Mom, please!!!
Reposted fromjogi jogi
Multi
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Hłasko
Multi
6212 1260 500
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Multi
There are moments... Moments that in a split second your life changes forever, and before you know it... You're somewhere else.
— Derek Shepherd, Greys Anatomy
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
3267 948b 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus
Multi
A lot of people tell me I’m a bit dreamy. But I like the idea of that. Of being somewhere else.
— Alex Turner
Reposted fromwyliczanka wyliczanka
Multi
Teraz walczę z chęcią wysłania jej czułych pozdrowień. 
(...)Myślę o niej, zastanawiam się, co robi, jak się ma, ale nie mogę tego okazać.
— M. Okoniewska
Reposted fromvanillenoire vanillenoire
Multi
Tęsknie za Tobą … jak nigdy w życiu za nikim… tęsknie jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość , która nas dzieli- byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
Reposted fromgive--me--love give--me--love
Multi
3883 f3c5
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse
Multi
panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
Reposted fromdreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...